Kontakt

SIDEMA s.r.o
Hurbanova 152/58
916 01 Stará Turá
Zastúpená: Denis Makara, konateľ

Adresa prevádzky:
Restaurant & coffe SALAMANDER,snp 41
916 01 Stará Turá

IČO: 47 590 424
DIČ: 202 399 1387

Tel.: 032 / 776 30 24

Číslo účtu: 5053780701 / 0900
Banka: Slovenská sporiteľňa

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín,
oddiel sro, vložka 29868/R

V prípade Vášho záujmu o prácu alebo
brigádu nás môžete kontaktovať
na tel. čísle: 0905 454 759

e-mail: info@restaurantsalamander.sk
www: www.restaurantsalamander.sk

cesta od Nového Mesta nad Váhom